Kielikello

meta viittaa erityisesti vaihdokseen tai toiseen tilaan siirtymiseen

[…]

Usein meta-alkuun liittyy myös eräänlainen itseensä kohdistuvuus; esimerkiksi meta-analyysi on analyysia analyyseistä.

Meta on kuukausittainen tapaaminen jossa Tarlab keskustelee Tarlabista kehittääkseen ja parantaakseen toimintaa, keskustella hankinnoista (tai vanhojen romppeiden poistoista) jne. Tarlab Meta pidetään joka kuun ensimmäisen tapaamisen alussa. Muilla labeilla näitä kutsutaan esim. yhteisömiiteiksi. Tarlabin hallitus kokoustaa mahdollisuuksien mukaan Metan kanssa samaan aikaan.