Tarlab Oulu ylläpitää Oulussa (Tuira, Valtatie 67) yhteisöllistä työpajaa, jossa jäsenet voivat toteuttaa omia projektejaan yksin tai yhdessä muiden kanssa. Tarlab on hackerspace (tai suomeen paremmin taipuva hacklab), joita löytyy ympäri maailmaa ja jotka jakavat saman toiminta-ajatuksen. Tilaa pyörittävä Tarlab Oulu on voittoa tavoittelematon ja sitoutumaton rekisteröity yhdistys.

Tarlab Mastodonissa


Mastodon